Nálepky

Nálepky možno chápať ako názvy kategórií, do ktorých daný článok patrí. Oproti klasickým kategóriam majú však tú výhodu, že jeden článok môže mať veľa nálepiek, kým klasickú kategóriu zvyčajne len jednu. Nálepky umožnujú komfortný spôsob vyhľadávania.

Zoznam nálepiek – kliknite na niektorú, alebo označte viaceré


Aktuálne diskusie


Aktuálne komentáre