Švajčiarsko

Oficiálne sa nazýva Švajčiarska konfederácia. Je to vnútrozemská spolková krajina v strednej Európe. Krajina pacifistov má silnú tradíciu politickej a vojenskej neutrality. Je však aj symbolom medzinárodnej spolupráce a sídlom medzinárodných organizácií.

Latinský názov Confederatio Helvetica (CH), sa používa namiesto názvu v niektorom z jazykov. Skratka názvu (CH) je podobne používaná, napríklad ako švajčiarsky medzinárodný kód, kód motorových vozidiel či ako internetová doména. Confoederatio Helvetica znamená Helvétska konfederácia.

Švajčiarsko má 7,5-milióna obyvateľov. Hlavné mesto je Bern, najväčšie Zürich. Švajčiari používajú tri oficiálne jazyky: nemčinu, francúzštinu a taliančinu, avšak štyri národné jazyky, ešte aj rétoromančinu.

Švajčiarsko je konfederáciou samostatných kantónov, niektoré z nich sú staré 700 rokov. Pre krajinu je charakteristický politický systém, aký nenájdeme nikde inde v Európe a ani vo svete. Švajčiarsko nie je členom Európskej únie. O členstvo sa krajina uchádzala v roku 1992, no občania ho v referende odmietli.

Zoznam krajín